Autorka:  2014-12-10

Członkowie zwyczajni

(3 głosów)

LISTA CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH SPELEOKLUBU WARSZAWSKIEGO
(cyfry oznaczają numer znaczka klubowego)

1. Andrzej Chodorowski „Kacyk” († 2010)
1a. Tomasz Umiński
2. Władysława Chodorowska
3. Antoni Gajewski „Lolo"
(?). Ryszard Karpiński "Toto" († 1967)
4. Janina Dobrzańska-Kaczanowska
4a. Ewa Styczyńska-Jurewicz († 2019)
5. Andrzej Kühn († 2010)
5a. Andrzej Jurewicz „Fakir” († 2013)
6. Wiesław Szlenk († 1995)
6a. Kazimierz Madaliński
7. Barbara Solińska (Górnicka) († 2017)
7a. Jerzy Moraczewski
8. Jan Rudnicki „Johny” († 1992)
9. Jerzy Iwanicki „Święty”
9a. Andrzej Kowalczewski „Karakuł” († 2007)
10. Jerzy Grodzicki „Uszaty” († 2021)
11. Tadeusz Dąbrowski „Mops”
12. Andrzej Kaczanowski „Kaczanoś”
13. Marek Kraszewski († 1981)
14. Janusz Onyszkiewicz „Onyszek”
15. Bernard Uchmański († 1995)
16. Hanna Sobol Bieniaszewska († 1991)
17. Teresa Tomaszewska-Dobrowolska „Mikrotereska”
18. Jerzy Bieniaszewski
19. Bolesław Jabłoński „Zaspałek”
20. Janusz Rzepecki „Baron” († 2015)
21. Zofia Zjawin
22. Andrzej Andruszkiewicz
23. Witosława Boretti Szumańska Onyszkiewicz „Wiśka” († 1967)
24. Andrzej Szumański
25. Lucyna Zimmermann Szemis
26. Andrzej Zajączkowski „Zając”
27. Lesław Szczerba
28. Krystyna Tomaszewska Müller Carter († 2015)
28a. Grażyna Sendal-Iwanicka
29. Andrzej Sapielak „Polot” († 2020)
30. Dorota Grodzicka
31. Jacek Bednarek
32. Andrzej Starek „Maniuśka”
33. Romuald Łopusiewicz „Piwonka”
34. Jacek Bzowski
35. Danuta Hermanowska Ostrowska
36. Tadeusz Iwiński
37. Małgorzata Jacuńska-Iwińska
38. Mirosława Nowicka Kropiwnicka „Miręsia” († 2013)
39. Wojciech Plewako „Romeo” († 2016)
40. Zbigniew Tkacz „Nur” († 1987)
41. Lech Wysokiński „Trzyśrubowiec” († 2013)
42. ...
43. ...
44. Ewa Trzetrzewińska Bzowska „Pewa”
45. Danuta Fik Bednarek „Śruba”
46. Jan Pełka
47. Elżbieta Tichy
48. Krzysztof Łącki „Łącha”
49. Witold Cygan
50. Krystyna Rapacka Jankowska „Śmieszka” (†2019)
51. Jerzy Giżejewski „Giżej”
52. Marta Wnorowska Suchy „Martyszka”
53. Andrzej Wojakiewicz „Rulon”
54. Jan Witkowski „Witkacy”
55. Jerzy Klauznicer „Śmieszny” (†1976)
56. Andrzej Wójciak „Ciotka” († 2016)
57. Janusz Michalak „Kablowiec”
58. Janina Nunberg Rudnicka Witkowska († 1989)
59. ...
60. Elżbieta Bagniewska Wieczorek
61. Teodor Bok „Pysio” († 2008)
62. Zofia Krassowska „Zula” († 2021)
63. ? Maria Rukszto-Chmielecka († 2019)
64. ? Anna Gołota Grodzicka
65. Andrzej Sroczyński „Sroka”
66. Janina Bogdańska
67. Mieczysław Studencki „Wicekablowiec”
68. Janusz Krukowski „Jacenty”
69. Andrzej Kulawiak „Maciek”
70. ...
71. Stanisław Gliwiński „Straszliwiec” († 2009?)
72. Andrzej Kopeć „Kapelusznik”
73. Kazimierz Miklaszewski „Miki”
74. Andrzej Podlewski „Pracek” († 2008)
75. Wacław Olesiński
76. ...
77. Izabella Luty
78. Alina Połocka
79. Wojciech Bart
80. Julian Sobiesiak „Jul” († 2010)
81. ...
82. ...
83. Sławomira Godkowicz Cygan „Dzidziuś”
84. Marek Sygowski „Sygower”
85. Maria Markowicz-Łohinowicz „Oleś” († 1974)
86. Danuta Mosur Przybyszewska „Mała”
87. Michał Różyczka
88. Stefan Sowiak „Robol” († 2009)
89. Antoni Szabunio
90. Wincenty Uziębło
91. Jan Tatarek
92. Jerzy Chrobak „Rumcajs”
93. Mirosław Rutkowski „Paszczak”
94. Zdzisław Glanowski „Dziadek”
95. Andrzej Płachciński „Płachta” († 2013)
96. Wojciech Przybyszewski „Przybyszenko”
97. Zbigniew Rajewski
98. Krystyna Raszek Holtz Månsson „Patyczak” († 1998)
99. Waldemar Roszczynko „Ropuch”
100. Maciej Skarżewski „Skarżenko”
101. Antoni Bąk
102. Jadwiga Dreger-Płachcińska
103. Teresa Dzienis-Chrobak
104. Irena Gmaj-Rożyczka
105. Stanisław Gmaj
106. Przemysław Gmaj
107. Zbigniew Krawczyk „Chemik”
108. Piotr Kulbicki
109. Mirosław Kwiatkowski „Kwiatek”
110. Jerzy Madej
111. Elżbieta Roszczynko
112. Leszek Suchy
113. Stanisława Fedorowicz-Podobińska „Lalka”
114. Ewa Głowacka
115. Anna Grzejewska Kulesza Eljasiak
116. Adam Jędrzejewski
117. Rafał Kardaś
118. Barbara Konopka-Ciborek „Żyrafa” († 2004)
119. Miłosz Korczak
120. Krzysztof Kubiak
121. Krzysztof Makowski „Makówa”
122. Wacław Małachowski „Jacek”
123. Marek Mazur „Wąs”
124. Anna Olecka
125. Zofia Sztyk-Muchowska († 1988)
126. Wsiewołod Władymirow „Siewka”
127. Andrzej Wygralak „Ciapek”
128. Grażyna Zielińska-Szpakowicz
129. Zofia Gmaj
130. Stanisław Kłopotowski „Bąbel”
131. Krzysztof Krystyniak
132. Dorota Łobocka
133. Marek Murawski „Matka”
134. Zbyszko Pawłowski
135. Krystyna Zadrożna Gombart „Magda” († 2002)
136. Paweł Żarski
137. Maria Małek
138. Halina Ptasiewicz-Bąk „Baśka” († 2004)
139. Mirosław Burkacki „Bubuś” († 2020)
140. Tadeusz Ostrowski
141. Regina Urbańczyk Kardaś († 2005)
142. Jan Szaran
143. Michał Kardaś
144. Michał Andrusiewicz
145. Maria Klimkowska Lasota „Pstruś”
146. Marek Lasota
147. Waldemar Burkacki „Waldi” († 1983)
148. Krzysztof Pohoski
149. Jerzy Milka
150. Piotr Podobiński „Podobas”
151. Andrzej Piechowski „Jacek” († ok. 2004?)
152. Krzysztof Walenta († 1997)
153. Andrzej Trybulec
154. Janusz Bednarek "Jasio" († 1998)
155. Alina Pawlak-Ciach
156. Anna Domosławska Mayer Kowalik „Anula”
157. Barbara Nowicka-Kulbicka
158. Jerzy Kunkel
159. Aleksander Rygier „Mikołaj”
160. Iwona Chabracka Kotkowska Bąk „Chabrasia”
161. Antoni Jaroń
162. Zbigniew Krośkiewicz „Krosiek”
163. Marek Rekus
164. Jaga Fijałkowska-Szaran
165. Teresa Kilańczyk-Milka († 1985)
166. Tomasz Łagowski „Łoś”
167. Andrzej Mańkowski „Maniek”
168. Zbigniew Rekuć
169. Cezary Sadowski „Ptyś” († 2020)
170. Przemysław Tylżanowski
171. Anna Sadowska Pohoska
172. Stanisław Choiński
173. Lesław Górniak
174. Magdalena Kapełuś
175. Marcin Kapełuś
176. Maciej Popko († 2014)
177. Andrzej Skarżyński († 1983)
178. Elżbieta Szabat Kazimierczak Mierzyński
179. Damian Wądołowski
180. Małgorzata Świerz Przybyszewska
181. Mieczysław Połoński
182. Grzegorz Kowalski
183. Małgorzata Brunsz
184. Iwona Kośnik
185. Jacek Książak
186. Elżbieta Łagowska-Szczęsny „Słoninka”
187. Stefan Gabiński
188. Ewa Zemplińska-Wojas
189. Piotr Dąbrowski „Huncwot”
190. Małgorzata Kowalska-Mirowska
191. Sławomir Paćko „Pako”
192. Rajmund Pluta
193. Tomasz Żuławnik
194. Magdalena Grzebalska-Mikołajków
195. Jozef Mikołajków „Słoń”
196. Piotr Mirowski
197. Tomasz Pryjma
198. Maciej Adamski
199. Andrzej Czubalski „Czubal”
200. Wojciech Kazimierczak
201. Eliza Perzyńska Wasilewska
202. Przemysław Piórek
203. Agnieszka Gajewska „Gajesia”
204. Krzysztof Wardakowski „Kikuś”
205. Wojciech Wasilewski
206. Jacek Banaś († 2001)
207. Piotr Gajek
208. Andrzej Paterek
209. Witold Szuk „Duży”
210. Jędrzej Iwanicki
211. Krystyna Gąsiorowska Jankowska
212. Krzysztof Krawiec
213. Paweł Musiał
214. Stefan Stefański „Stivi”
215. Krzysztof Zajdziński „Zajdzi”
216. Marcin Francuz „Francek”
217. Krzysztof Guzek († 1992)
218. Andrzej Majkowski „Andzin”
219. Krzysztof Recielski „Recielus”
220. Piotr Krzeczyński „Myszor”
221. Sylwia Dmowska († 1992)
222. Marcin Gala „Młody”
223. Krzysztof Jankowski „Krzysiaczek”
224. Artur Sabaj († 1995)
226. Dariusz Lermer
227. Andrzej Kurowski
228. Tomasz Fiedorowicz „Fiedor”
229. Emanuel Lis „Emu”
230. Szczepan Głogowski
231. Anna Gajewska „Sodom”
232. Katarzyna Lipka
233. Paulina Latek „Pałka”
234. Adam Ruciński
235. Bogusław Zalewski „Boguś”
236. Piotr Kępkiewicz „Kępek”
237. Jacek Pošepny
238. Paweł Skoworodko „Homo”
239. Jakub Panek
240. Artur Górniak „Fredek”
241. Zofia Krzyżanowska „Zoja”
242. Jacek Olinkiewicz „Lama”
243. Magdalena Pańczyk
244. Monika Banaś
245. Wawrzyniec Zakrzewski „Wawa”
246. Jan Poczobut
247. Marcin Klank
248. Joanna Kwiatkowska
249. Justyna Wieteska Małek
250. Karolina Taczanowska
251. Bartłomiej Kijowski
252. Agnieszka Żelechowska
253. Małgorzata Barcz „Barszczyk Czerwony”
254. Katarzyna Okuszko „Okruszek”
255. Ola Misztur „Olja”
256. Rafał Szaniawski
257. Jacek Kowalski
258. Katarzyna Barcz „Barszczyk Biały”
259. Klara Żerdzicka Kiełbasińska
260. Andrzej Szerszeń „Pszczołek”
261. Janek Appelt „Kwadrat”
262. Jarosław Bąk
263. Bożena Wojtaszek
264. Edward Wojtaszek
265. Robert Burak „Koparka”
266. Michał Horodeński „Horod”
267. Katarzyna Biernacka
268. Mirosław Machulak
269. Katarzyna Kędracka „Kasiak”
270. Beata Michalak „Betka”
271. Magdalena Głowacka „Marhew”
272. Adam Więch
273. Przemysław Hertel
274. Jerzy Wiechowski
275. Katarzyna Starosta
276. Paweł Ostrowski „Świerszcz”
277. Magda Motylińska „Magda Motyl”
278. Alicja Podobińska
279. Igor Podobiński
280. Agnieszka Góralska
281. Marcin Derlatka „Dery”
282. Joanna Szymańska „Babi”
283. Wojciech Mindewicz
284 Mariusz Lewandowski
285. Dominik Graczyk „Honzo”
286. Marcin Chorzewski „Chorzel”
287. Milena Siemion Toczyska
288. Łukasz Kralczyński
289. Kasia Wujek Kralczyńska „Kacha”
290. Paweł Burkacki
291. Małgorzata Skowron
292. Mikołaj Harasimowicz
293. Michał Humienik
294. Justyna Plich
295. Martyna Mojsa Podobińska „Majeczka”
296. Maciej Ratajewicz „Rataj”
297. Jan Dudziec
298. Maciej Ignatowicz „Kwaśnik”
299. Katarzyna Wężowska
300. Rafał Sieradzki „Sieradz”
301. Jacek Zgutka
302. Piotr Chrzanowski „Chrzan”
303. Jolanta Sikorska
304. Przemysław Głębocki
305. Aleksandra Jasińska-Maciążek
306. Jakub Maciążek
307. Joanna Magdalińska Chrzanowska „Paskuda”
308. Jadwiga Porowska
309. Michał Schwann
310. Anna Kalińska
311. Hubert Kolasiński
312. Mariusz Mejza
313. Herbert Namirski
314. Iza Pałygiewicz
315. Joanna Wolańska
316. Magdalena Parzych
317. Bartosz Gołębiewski 
318. Michał Smaga
319. Rafał Grabowski "Grabek"
320. Anna Maszer
321. Stanisław Mielczarek
322. Weronika Gutfeter
323. Jerzy Karpiuk
324. Sylwester Swalski
325. Anna Chojnacka (Drapała)
326. Konrad Chojnacki

 

 

Przeczytano 34290 razy

Podziel się

share on facebook share on linkedin share on twitter
Joanna Magdalińska

Nieuleczalna kociara, miłośniczka aktywnego wypoczynku, nałogowa degustatorka tanich win, kolekcjonerka skał radioaktywnych... Zapytaj co myślę, a z pewnością odpowiem Ci z gracją i szczerością Małej Mi z Muminków;)

Współpracujemy z:

 

 

Jesteśmy członkiem PZA 
Współpracujemy z e-przemek.pl
 

 

Skontaktuj się z nami

Masz pomysł na ciekawą wyprawę, projekt?

Chciałbyś poznać wyjątkowych i wyjątkowo dzielnych ludzi?

Chciałbyś spróbować swoich sił w poruszaniu się po górach i jaskiniach?

skontaktuj się